Tänk tekniskt smart

  • Se till att minimera husets energibehov. Ett välplanerat hus kräver till exempel mindre energi för uppvärmning.
  • Välj uppvärmningssystem med omsorg. Att bygga mer energieffektivt kan också löna sig ekonomiskt med lägre driftskostnader och chans till förmånligare bolån.
  • Samla ihop våtutrymmen i huset. Då minimerar du ytan som kan drabbas av vattenskador. Vid en eventuell vattenskada behöver både tät- och ytskikt bytas, vilket belastar både miljön och plånboken.
  • Badrum är dyra att bygga och dyra att renovera, tänk igenom hur stort det faktiskt behöver vara.
  • Golvvärme har lägre framledningstemperatur än radiatorer vilket ger lägre energiåtgång för värmepumpen. Med golvvärme kan du hålla lägre inomhustemperatur och spara energi.