Villazero blir pilotprojekt för certifieringen NollCO2

för 3 år sedan

Villazero ingår nu i ett pilotprojekt tillsammans med SGBC (Sweden Green Building Council) där syftet är att utveckla en påbyggnadscertifiering till NollCO2 för småhus. Exempel på svenska projekt som uppnått certifieringen NollCO2 är Lidls butik på Gotland samt Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö. Villazero arbetar mot att bli det första småhuset att certifieras och därmed en pilot för andra småhus.

Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC, säger:
- Villazero är ett mycket intressant pilotprojekt som kommer att visa hur vi kan bygga småhus med nettonoll klimatpåverkan men även var svårigheterna och utmaningarna finns. Förväntningen är att göra det möjligt för konsumenter att köpa småhus med nettonoll klimatpåverkan. Det här kan bli ett signifikant bidrag då ett hus ofta är den största materiella investeringen vi gör i våra liv.

Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna, säger:
- Vi i Villazero-projektet är stolta och glada över att vi har blivit utvalda av SGBC att delta som pilotprojekt för småhus inom NollCO2. SGBC bidrar med mycket kunskap och tillsammans kan vi utveckla och förbättra det hållbara och innovativa byggandet även för mindre hus. Det ska bli intressant att ta del av andra pilotprojekt och höra om vad de har för erfarenheter av att bygga koldioxidneutralt.

NollCO2

Att NollCO2 certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden. NollCO2 används som en tilläggscertifiering för hållbara byggnader där grunden får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.
Det finns inga nyheter som matchar valt filter…