Unikt utvecklingsprojekt bygger koldioxidneutralt småhus i Borlänge

för 3 år sedan

Projektet initieras av Fiskarhedenvillan, Structor och Mondo som hoppas på att kunna hitta de mest klimatneutrala lösningarna till husbygge i modern tid.
De tre aktörerna planerar för att, under 2021, bygga ett helt koldioxidneutralt småhus i Borlänge. Utvecklingsprojektet syftar till att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar samt byggmaterial. En del i studien är att utvärdera möjligheten att bygga småhus med trägrund i stället för betong, då betongen utgör en väldigt hög klimatbelastning.
 
Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, säger i en kommentar:
– Jag vill att vi om tre år ska veta vilka material som har lägst belastning på klimatet, och därefter byta ut våra byggmaterial till dessa mer hållbara material. Projektet är ett led i att vi som småhusleverantör ska vara klimatneutrala år 2030.
 
Gabriella Hagman, vd Mondo arkitekter Dalarna AB, säger:
– Vi vill satsa på de innovativa lösningar och hållbara material som i framtiden kommer att vara det självklara valet. Det är fantastiskt att vara en del av detta projekt som från start genomsyrats av framåtanda, kunskapsutbyte och den gemensamma målbilden med ett klimatsmart byggande i fokus.
 
Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB, säger:
- I detta projekt är teknikutveckling och samverkan viktiga pusselbitar för att undersöka och hitta hållbara byggmaterialet som håller över tid. Jag vill kunna erbjuda våra kunder ett nytänk vad gäller affären och tekniken, vilket detta projekt kommer kunna ge.
 
Utvecklingsprojektet har fått beviljat stöd från Region Dalarna.
Det finns inga nyheter som matchar valt filter…