Nu summeras Villazero - Sveriges första koldioxidneutrala småhus

för 2 år sedan

Sveriges första koldioxidneutrala småhus står färdigt!
Den 13 maj kommer hela Villazero-projektet att presenteras med resultat, erfarenheter och lärdomar. Dessutom redogörs resultatet från förstudien av det kvinnliga bygglaget.

Sverige har fått sitt första koldioxidneutrala småhus, dessutom har det byggts av ett nästintill helt kvinnligt bygglag. Hur har det gått? Välkommen att delta när vi summerar projektet Villazero!

Det blir en intressant dag med både spännande föredrag och paneldiskussioner som modereras av Isabelle McAllister. Projektgruppen kommer att presentera resultatet av Villazero-projektet, både gällande det byggtekniska och det kvinnliga bygglaget. Dagen kommer även innehålla en minimässa med 19 av de leverantörer som varit med i projektet där de visar och berättar om sina produkter. Det kommer att finnas både fototid och möjlighet till intervjuer med initiativtagarna samt projektteamet.

Efter lunch blir det Öppet hus på Villazero, då du har möjlighet att besöka huset.

Fredag 13 maj
Plats:
 Hörsalen, Dalarna Science Park, Borlänge

Schema:

8.00 Mingel, smörgås och minimässa.

8.30–10.00 Villazero från start till mål. Presentation av tekniska lösningar, NollCO2- och Svanen-certifiering, konstruktion och byggnation.

10.00–10.30 Fika, mingel och minimässa.

10.30–11.45 Presentation av förstudie kring det kvinnliga bygglaget samt panelsamtal. 

11.55 Lunch och minimässa.

13.15–14.30 Öppet hus på Villazero, Furustigen 6 i Borlänge.

 

Maila din anmälan och eventuella frågor till: helena.tallberg@fiskarhedenvillan.se

Det finns inga nyheter som matchar valt filter…