Första spadtaget för Projekt Källberga – ett naturnära bostadsområde

för 3 år sedan

Måndag den 8e februari togs det första spadtaget för nybygget i Källberga i Nynäshamns kommun. På plats fanns Markägaren Källberga Mark AB via Marcus Wallenberg och Fanny Sachs tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad som planterade ett träd för att symbolisera projektets och kommunens gemensamma värderingar inom hållbarhet och långsiktighet. 

Denna första utbyggnadsetapp omfattar en blandad bebyggelse om skola/förskola med tillhörande idrottshall, flerbostadshus, radhus och villor, samt den övergripande infrastrukturen i Källberga med allmänplatsmark i form av gator, parker, torg och VA.

Villorna upplåtes i samverkan med Fiskarhedenvillan AB där fokus är att arbeta fram en sammanhållen gestaltning med ett hållbart erbjudande gentemot framtida bostadsägare. Flerbostadshusen och radhusen har flera intressenter, där slutförhandling pågår.

Fiskarhedenvillans vd Gunnar Jönsson säger i en kommentar:

  Vi lovar att vi kommer att minska den initiala co2 belastningen från våra hus med ett ton per år genom att utvärdera både de material såväl som de processer vi använder. Tack för att vi får vara en part i detta fantastiska område!

Första utbyggnadsetappen för infrastruktur beräknas vara klar i sin helhet 2024, produktionen av bostäderna och skolan beräknas byggstarta Q4 2021, med inflytt under 2023.  

Om Källberga

Källberga är ett nytt naturnära bostadsområde i Nynäshamns kommun med högt satta ekologiska och sociala mål.
Källberga utformas från den kuperade och omväxlande naturen för att harmonisera och skapa varierande boendekvarter och mötesplatser, där landsrummet tas tillvara på och återspeglas i gestaltningen. Inom det första utbyggnadsområdet av Källberga planeras bland annat en förskola/skola, flerbostadshus, radhus, villor och ett mindre centrum att samlas kring.

Det finns inga nyheter som matchar valt filter…