Få hjälp att planera en klimatsmart trädgård när du bygger hus

för 6 månader sedan

Fiskarhedenvillan är stolta över att nu kunna erbjuda trädgårdsplanering för sina kunder i Sverige, tack vare ett spännande samarbete med Bioinspira. Med Bioinspiras expertis inom att främja biologisk mångfald, både i städer och på landsbygden, kan vi tillsammans hjälpa dig att skapa en trädgård som inte bara är vacker, men också bidrar positivt till vår planet.

Villaträdgårdens oanade potential

Upp emot 70% av grönytorna i städer bestås av villaträdgårdars gräsmattor vilket egentligen utgör en stor potential för biologisk mångfald.

I samtida husbyggen rivs oftast all mark på tomten upp och så snart huset står på plats rullas en gräsmatta ut i sällskap av en häck och kanske ett fruktträd. Med den vetskapen om villaträdgårdens fantastiska potential för ett ökat djur- och naturliv ser vi nu en möjlighet att inspirera våra kunder att utforma en trädgård som gör klimatnytta.

Färre timmar, större nytta

Den som står inför planering av en trädgård brukar ofta ha som önskemål att trädgårdsskötseln ska vara så liten som möjligt. Tillsammans med den stereotypiska bilden av hur en trädgård ska se ut landar detta ofta i en slät gräsmatta. Faktum är att en ”vilt” växande trädgård inte behöver särskilt mycket skötsel då den tar hand om sig själv med hjälp av naturliga system. 

Ett rikare ekologisk och socialt liv

Att ha en trädgård som får besök av igelkottar, grodor, fåglar och insekter ger oss en känsla av att vara närmare naturen, vilket vi idag vet är nyttigt för oss. En sådan omgivning skänker inte bara ro för själen, den erbjuder också pedagogiska upplevelser för barnen. Och för den med gröna fingrar finns det oändliga möjligheter att även odla egna råvaror.

Detta erbjudande är därför ett sätt för oss att uppmuntra våra kunder att välja att bo och leva mer hållbart. 

Vi på Fiskarhedenvillan vill mer än bara bygga hus; vi vill inspirera till att leva och bo hållbart.

Det finns inga nyheter som matchar valt filter…