Tidlös 02

Tidlös 02 är ett 1-planshus som på sina 131,5 väldisponerade kvadratmeter rymmer många praktiska funktioner. Den gavelplacerade entrén gör huset extra lämpligt för placering på smalare tomter där det annars kan vara svårt att rymma både hus och garage.

Invändig yta: 131.5m²
Plan 1: 131.5m²
Antal rum: 5
Varav sovrum: 3
Takvinkel: 27°
Pris: 1 251 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

I Tidlös 02 är barn- & ungdomsdelen placerad i ena änden av huset för att erbjuda avskildhet för lek och studier. Tvättstugan med groventréfunktion är praktiskt placerad intill köket och fungerar som en naturlig koppling till parkeringsplats eller eventuellt garage som placeras bredvid huset. Den gavelplacerade entrén gör huset extra lämpligt för placering på smalare tomter där det annars kan vara svårt att rymma både hus och garage! ”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 28,9 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 24,4 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 31,6 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 66,5 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 33,8 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 27,6 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 35,8 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 75,1 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 49,5 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 36,6 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 47,8 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 96,6 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Några av våra kunders versioner av Tidlös 02

Kontakta oss idag