Roxen

Roxen är ett modernt åretruntboende. Med hjälp av enkla medel kan du ändra karaktär och stil på huset så att det passar just din tomt – oavsett i vilken miljö den är belägen.

Invändig yta: 82.1m²
Plan 1: 82.1m²
Antal rum: 4
Varav sovrum: 3
Takvinkel: 18°
Pris: 1 199 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Varför inte glasa eller bygga in uteplatsen för större samvaroyta? Gör det mindre sovrumet till ett mindre sovrum och lägg in en bastu mitt emot duschen.”

Energiberäkning
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Kontakta oss idag