Ledig tomt i Tollarp

I utkanten av Tollarp och på ett härligt lantligt läge finns möjligheten att förvärva ca 3,4 ha åkermark, med tillhörande gårdsbutik. Pågående ansökan om bygglov för bostadsbyggnad öster om gårdsbutiken. Utforma din egna hästgård, odla och driv gårdsbutik eller starta upp något nytt, idéerna är många. Även möjlighet att förvärva mer åkermark samt bärföretaget Wrams Aroma AB.

Kontaktpersoner

Peter Wrem Carlsen

  • 044-21 70 85
  • peter.carlsen@fiskarhedenvillan.se

Caroline Carlsen

  • 044-21 70 84
  • caroline.carlsen@fiskarhedenvillan.se

Tomten säljs och förmedlas genom Ludvig fastighetsförmedling. Om ni har frågor om fastigheten ska ni kontakta mäklaren. Om ni däremot har frågor om att bygga hus så kan ni kontakta Fiskarhedenvillans säljare.

Bygg din Fiskarhedenvilla på åkermark med möjligheter

Åkermark

Samlad åkermark om ca 3,4 ha. Ca halva arealen är planterad med havtorn, en mindre areal med björnbär och övrig mark i vall.

Gårdsbutik

Gårdsbutik uppförd i äldre stil om ca 100 kvm. Byggnaden är idag uppdelad i en butiksdel och en lagerdel. Stomme av trä med fasad av träpanel, yttertak av tegel. Intill gårdsbutiken finns även ett enklare växthus om ca 50 kvm. Idag finns en plantskola kopplad till gårdsbutiken som vid intresse kan övertas av köpare.

Areal

Fastigheten bedöms att få en areal på ca 3,7 ha. Exakt areal fastställs av lantmäteriförrättningen. Se karta för föreslagna fastighetsgränser, blå markering. Åkermarksaralen i för den föreslagna fastigheten uppgår till ca 3,4 ha enlig SAM.

Möjlighet finns att köpa till mer åkermark alternativt arrendera mer åkermark.

Bygglov för bostad

Det finns en pågående ansökan om bygglov för bostad öster om gårdsbutik.

Förslag på hus att bygga - Atmosfär

I Atmosfär har vi byggt in all vår kunskap om hållbarhet. Därtill all vår erfarenhet av hur vardagen faktiskt fungerar. Flexibla ytor med mycket funktion, smarta förvaringsytor, stort ljusinsläpp och härlig rymd. Välritade hus för det pågående livet.

När du bygger Atmosfär behöver du inte göra så många olika val. Som en bonus kan du flytta in snabbare och betala mindre. Det är välplanerat, praktiskt och modernt. Att husen dessutom har lägre energiförbrukning och lägre koldioxidbelastning än standardhuset gör inte saken sämre. Dina barn och barnbarn ska kunna känna samma stolthet som du över ditt hem.