Tomter

Vi blir ofte spurt om hvilken del av huskjøpet vi mener er den viktigste. Svaret vårt er alltid det samme: «beliggenheten». Det er selvfølgelig andre deler som også er avgjørende, men akkurat beliggenheten er spesiell. Hvis du ikke trives med området eller tomten du har kjøpt, kommer du sannsynligvis ikke til å trives i huset heller, uansett hvordan det ser ut eller hvem du kjøpte det av. Og hvis du ikke trives i huset, er det jo ingen som blir fornøyde, aller minst vi. Så beliggenheten spiller en enorm rolle.