Husbyggesettet

Når husbyggesettet leveres, kommer det i form av pakker med byggematerialer. Pakkene er nummerert i monteringsrekkefølge, så det er enkelt å kontrollere at alt er på plass, og finne det du trenger, når du trenger det. Målet vårt er å gjøre arbeidet så enkelt at du faktisk skal kunne bygge huset ditt på egen hånd.

Vegg 

Klikk på bildet for en større versjon.

En yttervegg står der den står for å fungere som en del av klimaskjermen. Den skal med andre ord holde kulden ute og varmen inne. Kravene om at hele konstruksjonen, dvs. oppvarmingssystem, tetning, tak, vegger, vinduer, dører osv., skal være så energieffektiv som mulig, er følgelig svært høye.

Vegg

Veggen er 360 mm tykk (U-verdi* 0,16) med solid bærekonstruksjon og isolering i steinull. Isoleringen monteres i tre separate sjikt, slik at skjøtene mellom isoleringsplatene forskyves.  * U-verdien angir hvor godt et vindu eller en dør forhindrer at varme slipper ut. Jo lavere verdi, desto bedre.  

At veggen er tett, er minst like viktig som at den er tykk. Luft skal absolutt ikke bevege seg i veggen. Vi bruker utendørsgipsplater som beskyttelse mot vind, og innvendig en diffusjonssperre.  

For å unngå punktering av diffusjonssperren, f.eks. ved trekking av elektriske ledninger, har vi satt av et separat installasjonsrom på 28 mm. Dette er en liten, men veldig praktisk detalj.  

Vi har også nylig utviklet en helt ny metode for tetning rundt dører og vinduer, som sørger for at det ikke oppstår lekkasje rundt disse bygningsdelene, som tradisjonelt har vært et svakt ledd.  

Hva inngår i husbyggesettet?  

Her ser du hva husleveransen inneholder.