Entreprisetyper

Husbygging omfatter flere forskjellige entrepriseformer. Fra Fiskarhedenvillan kjøper du et husbyggesett, dvs. materialene til huset. Når huset senere skal bygges, bestemmer du selv hvor mye eller lite arbeid du vil gjøre – fra å bygge alt selv til å kjøpe entreprisetjenester for å få et helt ferdig hus. Tid, kunnskap og penger er selvfølgelig viktige hensyn her.
 
Det finnes forskjellige entreprisetyper, men på Fiskarhedenvillan arbeider vi mest med én type, nemlig delt entreprise. Delt entreprise innebærer at ansvaret for byggingen av huset er fordelt mellom de ulike entreprenørene.