Slik bygger vi huset ditt

Hva gjør en husprodusent? Svaret er ikke opplagt. Å bygge hus er en omfattende prosess med mange involverte parter. Det finnes lover og regler å forholde seg til, men veien fra idé til ferdig hus varierer likevel mye mellom ulike småhusleverandører. Derfor forteller vi her om hvordan vi bygger hus, og hvilke fordeler det gir deg som kunde. Vil du vite mer? Ikke nøl med å kontakte en av representantene våre.  

Et hus fra Fiskarhedenvillan

Husbyggesettet  

Ved Fiskarhedenvillan tegner og selger vi husbyggesett. Dessuten har vi utviklet en prosess som begynner med den første hustegningen og avsluttes når det står et ferdig hus på tomten din. Dette er en prosess som sikrer at du som kunde og i din rolle som byggherre oppfyller alle krav myndighetene stiller når du skal bygge hus.  

Hustegningen  

Vi tar utgangspunkt i eksisterende husmodeller eller dine skisser, som kan være dine egne eller komme fra en arkitekt. Deretter lager vi en tegning til byggeløyvesøknaden. Ut fra den tegningen lager vi en konstruksjonstegning med tilhørende materialspesifikasjon, som deretter sendes til Fiskarhedenvillans underleverandører.  

Logistikk  

Ut fra materialspesifikasjonen ordner underleverandørene våre materialer, ferdig skåret og nummerert, som sendes til sentrallageret vårt i Borlänge i Sverige. Her samler og sorterer vi materialer fra underleverandørene i en såkalt hovedleveranse av husbyggesettet. Når materialene er komplette, sender vi dem til tomten hvor huset skal bygges.  

Bygging på stedet  

Fiskarhedenvillans hus bygges på stedet. Din tomt er fabrikken vår. Det innebærer at vi kan tilpasse byggingen etter forutsetningene på din tomt. Leveranseprosessen vår sikrer at alt materiale kommer til byggeplassen i henhold til en leveranse- og monteringsrekkefølge som er bestemt på forhånd, slik at arbeidet kan utføres raskt og enkelt. Dette gjelder både for hovedleveransen fra sentrallageret og direkteleveranser av f.eks. vinduer, isolasjon, takplater, kjøkken og hvitevarer.  

Entreprisene  

Det er ikke vi på Fiskarhedenvillan som bygger huset. I stedet samarbeider vi tett med fagfolkene som utfører jobben. Vi har avtalte priser, og samarbeidspartnerne våre vet hvordan byggeprosessen vår fungerer. Seks ulike entrepriser er involvert i prosessen fra byggesett til ferdig hus:


Sammen med husbyggesettet utgjør de et komplett byggeprosjekt. Byggeprosessen vår gjør at du som kunde selv kan bestemme hvor mye eller lite du ønsker å delta i arbeidet. Når vi diskuterer totalkostnaden med deg, regner vi sammen husbyggesettet, entreprisene og alle andre kostnader i forbindelse med byggeprosjektet, alt fra strømforsyning under byggingen til tilkoblingsavgifter. Dette dokumenteres deretter i en produksjonskostnadskalkyle.  

Tilvalg  

I tillegg til valgmulighetene i forbindelse med selve husbyggesettet i form av design og materialvalg, er det flere valg knyttet til entreprisene, som valg av fliser og tapet. Fiskarhedenvillan og entreprenørene våre tilbyr en standardutførelse av høy kvalitet, men som kunde har du mulighet til å velge oppgraderinger og spesialbestillinger selv – etter eget ønske.

Fordelen

Valgmulighetene  

Vi benytter katalogmodeller og arkitekttegnede hus for å inspirere deg, men vi kan også utforme et unikt hus etter dine ønsker. Arbeidsprosessen vår, fra skisse, via byggeløyvetegning og konstruksjonstegning til materialspesifikasjon, gjør at vi ikke er låst til ferdige former. Vi kan bygge akkurat det huset du vil ha. 

Prisgunstig  

Som en av Nordens ledende leverandører av småhus har vi mulighet til å framforhandle gunstige leverandørpriser. Dessuten skjærer leverandørene våre materialene etter mål og sorterer dem, og det gjør at vi minimerer kostnadene i forbindelse med avskjær og til håndverkertimer. Derfor kan vi gi sluttkundene våre et prisgunstig tilbud.  

Huset kan tilpasses til tomten  

Ettersom huset bygges helt fra grunnen på stedet, kan vi tilpasse det etter tomtens geografiske forutsetninger. Mange kunder kommer derfor til oss med oppdrag som andre husleverandører har problemer med å utføre.  

Du kan bygge selv  

Byggeprosessen vår gjør at du som kunde har mulighet til å bidra med eget arbeid i så stor utstrekning du ønsker. Mange velger i dag å sette bort alt arbeid, mens andre benytter muligheten å spare penger ved å utføre arbeid selv for å innfri bankens krav til finansiering.  

Endringer på stedet  

Ettersom huset bygges på stedet og ikke leveres som ferdige moduler eller seksjoner, kan du gjøre endringer under selve byggeprosessen. Du innser kanskje at noen vinduer ikke er optimalt plassert, eller at en vegg ikke fungerer som du hadde tenkt. Kanskje du vil ha flere spotter i taket, eller stikkontaktene andre steder. Det er mulig å gjøre sånne justeringer i samråd med oss, også etter at byggingen er startet.  

Godt håndverk  

Vi bygger med løsmaterialer, en tradisjonell håndverksmetode som vi har foredlet ved hjelp av moderne teknologi. Resultatet er likevel det samme, et hus basert på solid håndverk. Her slipper du stygge skjøter og tapeter som sprekker fordi huset beveger seg. Når du går inn i et hus fra Fiskarhedenvillan, føler du at er bygd på skikkelig vis.  

 

 

Tilbud

Med vår byggeprosess kan du bygge et hus som er tilpasset til dine behov, forutsetninger og ønsker. Vi har markedets mest prisgunstige tilbud, enten du bygger et enkelt hus eller en eksklusiv villa.