Leksjon 5: Søknad om byggetillatelse

Så er vi fremme ved byggetillatelsen. Selvfølgelig forutsatt at du har en tomt å bygge på, sender du først en søknad til kommunen. Denne består vanligvis av en blankett som du har hentet hos kommunen og fylt ut, sammen med hus- og tomtetegninger.


Når alle papirer er innlevert, er det opp til kommunen å avgjøre om du skal få byggetillatelse. Når byggetillatelsen er innvilget, bestilles huset ditt og blir registrert for levering. Etter at huset er prosjektert, normalt seks uker før husleveransen, blir du innkalt til et teknisk samråd for å diskutere praktiske omstendigheter som konstruksjon, fundament og brannsikkerhet.


Vil du vite mer om hvordan man søker byggetillatelse? Hør med eksperten.