Leksjon 4: Møte med arkitekt

Etter at du har utarbeidet den første skissen sammen med Fiskarhedenvillan-agenten, går den til en av våre dyktige arkitekter. Arkitektens hovedoppgave er å optimalisere planløsningen og sørge for at huset oppfyller alle myndighets- og konstruksjonskrav. Dette suppleres med en energiberegning. Det er nemlig tegningene du bruker som grunnlag når du søker om byggetillatelse.

Arkitektens jobb er også å kontrollere at plan- og fasadetegningene oppfyller kommunens regler og retningslinjer. Man ser for eksempel på ting som størrelsen på WC/baderom og kjøkken, og på dørenes plassering og bredde, slik at huset kan anses som tilpasset for personer med nedsatt funksjonsevne. Det lages dessuten et kart der huset plasseres på tomten. Når huset er tegnet, og du har gjort eventuelle endringer og godkjent siste versjon av tegningen, stempler vi den med Fiskarhedenvillans stempel, noe som betyr at alt er klart til å påbegynne konstruksjonen av huset, og når byggetillatelse er innvilget, selve byggingen.