Leksjon 2: Møte banken

Alt du trenger å ta med deg til det første møtet med banken, er en produksjonskostnadskalkyle, som du får av Fiskarhedenvillan-agenten. For å kunne utarbeide en forhåndsvurdering i samarbeid med eiendomsselskapet, vil banken også vite mer om tomten dere skal bygge på. Det handler rett og slett om å regne ut hvor mye huset vil være verdt når det står ferdig. Ut fra forhåndsvurderingen beregner banken deretter hvor stor egenandelen på lånet blir.
For å kunne innvilge lånet vil banken dessuten vite mer om inntekten din, hva du jobber med, hvor lenge du har vært i arbeid, om du har lån fra før (for eksempel studielån eller billån), hvordan du bor i dag og så videre.
Hvis banken godkjenner lånesøknaden, får du til å begynne med et såkalt byggelån for å dekke selve oppføringen av huset. Når hjemmet ditt er ferdigbygd, jobber banken med eiendomsselskapet enda en gang, nå for å fastslå husets nye verdi. Basert på denne sluttvurderingen avtaler du og banken nedbetalingsvilkårene for lånet. Hvis du velger å binde renten på lånet, beskyttes du mot fremtidige renteøkninger, noe som kanskje kan være smart. Se gjerne på filmen vår som gir deg et enda mer detaljert innblikk i hvordan møtet med banken foregår.


Sjekkliste: 
· Produksjonskostnadskalkyle fra agenten din hos Fiskarhedenvillan
· Forhåndsvurdering
· Byggelån
· Sluttvurdering