Leksjon 3: Grunnarbeider og fundament

Nå har tiden kommet da hjemmet ditt skal begynne å ta form. Du og agenten fra Fiskarhedenvillan tar sammen kontakt med en grunnentreprenør. Som navnet antyder, er det denne som tar en første titt på tomten for å vurdere hvordan fundamentet skal legges. Man ser fremfor alt på grunnforholdene og hvilke føringer de legger for husbyggingen. Ut fra sin erfaring kan grunnentreprenøren gi tips om hvordan huset kan plasseres samt hvilken høyde det ferdige fundamentet bør ha. Dette for å få vannavrenning fra huset samt kostnadseffektive grunnarbeider. Deretter får du et kostnadsoverslag der eventuelle ekstrakostnader spesifiseres. Slike utgifter kan for eksempel skyldes at det er behov for sprengning eller påler i bakken. I de fleste tilfeller kan grunnentreprenøren også hjelpe til med grovplanleggingen av den fremtidige hagen.


Når det gjelder hvilket underlag som er mest velegnet å bygge på, kommer berggrunn og bunnmorene øverst på listen. Bunnmorene består av et hardpakket lag av mojord (silt), grus, leir og stein, og er ypperlig å arbeide med. Berggrunn gir også et stabilt underlag, men her kan det være nødvendig med sprengning. I dag er det imidlertid mulig å bygge på de aller fleste markslag. Ved for eksempel å bygge opp fundamentet på påler kan vi løse problemet med «dårlig» grunn.


Avhengig av hvordan tomten ser ut, tar det vanligvis mellom én og tre uker å legge fundamentet. Hus for skrå tomt har murte eller støpte støttemurer som må oppføres før selve reisverket kan påbegynnes, noe som selvfølgelig vil gjenspeiles i tidsplanen. Og i motsetning til hva man gjerne skulle tro, er det mulig å legge fundament året rundt.


Her forteller fundamenteksperten Mickael Vuorisalo mer om hvordan det foregår.