Leksjon 6: Energiberegning

Før du får byggetillatelse fra kommunen utfører vi på Fiskarhedenvillan alltid en energiberegning. Det gjør vi for å se omtrent hvor mye energi huset ditt kommer til å bruke, og hvilke energikilder du har å velge mellom. Med andre ord regner vi på hvor mange kilowattimer det vil kreves av de ulike energikildene for å varme opp huset ditt i ett år, med utgangspunkt i forutsetningene og egenskapene til ditt nye hjem. Her kan du se hvordan vi har beregnet energiforbruket for månedens hus

Vi tar også hensyn til bygningsregelverket i plan- og bygningsloven for nybygde villaer. Du kan lese mer om kravene i plan- og bygningsloven og hvordan de påvirker energiberegningen din, på. Den ferdige energiberegningen brukes deretter som et vedlegg til byggetillatelsen di