Alle trinn

For å gi deg et godt bilde av hvordan du bygger hus sammen med oss, beskriver vi her de forskjellige delene av prosessen. Hvis du vil vite mer, er du hjertelig velkommen til å kontakte en av representantene våre.

Fra kontakt til avtale

Den første kontakten

For å være så behjelpelige som mulig innleder vi ofte samarbeidet med å finne ut om du har en byggeklar tomt, hva slags hus du har tenkt deg og hva slags budsjett du har. Tomt, hus og finansiering er tre viktige grunnsteiner å ha på plass før vi går videre.  

Tomten

Tomten du bygger på, er en avgjørende faktor for hvilket hus du velger. Hvis den ligger innenfor et regulert område, er det kommunens reguleringsplan som bestemmer hva du har lov til å bygge, og hva som ikke er tillatt. Vi møter deg gjerne ute på tomten så snart som mulig – dels for å danne oss et bilde av omfatningen av grunnarbeidet, noe som er viktig når vi senere skal beregne en totalpris på huset, og dels for å skaffe oss en god oversikt over forutsetningene. Det er som oftest gunstig at en grunnarbeidsentreprenør gjør en fagmessig vurdering av hva som kreves for at huset skal få et solid fundament.  

Hva koster det?

For de fleste kunder er det viktig å få en klar oppfatning av hva huset vil komme til å koste, så snart som mulig. Enten du har bestemt deg for en av våre modeller, eller du har tegnet huset selv eller brukt en arkitekt, hjelper vi deg med å utarbeide en pristilbudet og produksjonskostnadskalkyle. Vi tilbyr denne tjenesten gratis og tar med alle kjente kostnader i forbindelse med husbyggingen:

Så tidlig i prosessen kan vi ikke anslå noen nøyaktig pris, men produksjonskostnadskalkylen gir et veldig godt overslag over hvor mye det vil koste å bygge det huset du har tenkt deg.  

Banken

Vi anbefaler at du så tidlig som mulig diskuterer husbyggingen med banken din for å få en realistisk oppfatning av budsjettrammene du må forholde deg til. Senere i prosessen fungerer produksjonskostnadskalkylen som dokumentasjon til banken når de skal gi et skriftlig tilsagn om lån.  

Gjør-det-selv eller ferdig hus  

Det er også viktig at vi tidlig enige om hvilken rolle du skal ha i byggeprosessen. Fiskarhedenvillan tilbyr tre ulike byggtyper: 1) ferdig hus, 2) delt arbeid, 3) bygg selv. Hvor stor eller liten innsats du planlegger å bidra med selv, påvirker både totalkostnaden og byggeprosessen.

  

Kjøpsavtale

Du har nå valgt å bygge huset ditt i samarbeid med Fiskarhedenvillan. Vi er glade for å få oppdraget, og gratulerer deg med en klok beslutning. Nå har tiden kommet for å bestille hovedtegninger fra tegnekontoret vårt som dokumentasjon for søknaden om byggeløyve. Nå vet vi hvilket hus som vil bli bygd, men du har likevel mulighet til å endre tegninger og tilvalg.

Hustegningen

Vi utarbeider en hustegning ut fra dine ønsker og kommunens reguleringsplan. Den baseres på din skisse, en av husmodellene våre eller et arkitektforslag. Hustegningen er utgangspunktet når vi diskuterer forutsetningene for huset ditt. Her ser vi hvilke begrensninger og muligheter som finnes.  

Varme og ventilasjon

Hva slags oppvarmingssystem som egner seg best for huset ditt, avhenger av flere faktorer, blant annet hvor i landet du bor, hvordan huset skal bygges og hvor stort det skal være. Vi diskuterer forutsetningene og hjelper deg med å finne et oppvarmingssystem som oppfyller dine ønsker og behov.  

Standard- og tilvalgsprodukter for husbyggesettet

På Fiskarhedenvillan er vi stolte over å levere husbyggesett som holder høy kvalitet fra gulv til tak. Samtidig vet vi at det er viktig for deg som kunde å ha mulighet til å gjøre egne valg. Derfor tilbyr vi mange tilvalg til husbyggesettet ditt, alt fra kjøkkenfronter til takrenner. I løpet av de kommende månedene fram til endelig bestilling, er det din oppgave å ta beslutninger om detaljene. Vi forenkler prosessen ved hjelp av et tilvalgsskjema hvor du steg for steg ser hvilke valg du må gjøre. På den måten får du raskt en oppfatning av hvordan ulike valg påvirker kostnadsbildet. Dessuten har vi en tilvalgskatalog hvor vi har samlet mange av tilvalgsproduktene våre.
 

Byggeløyvesøknad og tegning sendes inn

Etter at du kontaktet oss første gangen, har vi diskutert hvordan huset ditt skal utformes. Vi har vridd og vendt på hustegningen og veid for og imot ulike løsninger. Nå er dette arbeidet ferdig, og det er på tide å sende inn byggeløyvesøknaden. Din ansvarlige sökande hjelper deg med dette. Kommunen gransker det nye huset for å undersøke om det passer inn i omgivelsene og oppfyller kravene til å få byggeløyve.

Tegningen godkjennes, og byggeløyve innvilges Etter at byggeløyve er innvilget, begrenses mulighetene du har til å gjøre endringer i hovedtegningen. Nå er rammeverket fastsatt, men du kan fremdeles endre detaljer som antallet spotter i taket og plasseringen av strømkontakter, og det er fremdeles mulig å lage nye løsninger på byggeplassen.  

Tegne kjøkken

Utformingen av kjøkkenet, hjertet i huset, krever iblant nesten like mye tankearbeid som hustegningen. Funksjon, design og fellesskap er noen faktorer å ta hensyn til, og alle har personlige ønsker og behov. Arbeidet utføres i samarbeid med Fiskarhedenvillans kjøkkentegnere i Borlänge. Parallelt med dette ser vi også på bad og andre våtrom.  

Endelig bestilling av husbyggesett

Nå er tegningen ferdig og godkjent, vi har tegnet inn kjøkken og baderom, og du har bestemt deg for hvilke tilbehør som skal følge med husbyggesettet. Nå er det tid for å gjøre en endelig bestilling. Det innebærer at vi bestiller en konstruksjonstegning fra Fiskarhedenvillans hovedkontor i Borlänge. Denne tegningen er deretter grunnlaget for materialspesifikasjonen som utarbeides og styrer leveransene til byggeplassen.  

Entrepriser og håndverkere

Vi har allerede snakket om hvor mye du selv vil og kan bidra med under byggingen av huset. Nå er det på tide å knytte ulike entreprenører (håndverkere) til prosjektet. Fiskarhedenvillan har et utstrakt samarbeid med et stort antall fagfolk. Vi har forhåndsavtalte priser med disse, og kontraktene er utarbeidet og klare for underskrift. Samtidig har du mulighet til selv å velge bedriften eller bedriftene du vil samarbeide med.

 For byggestart

Godkjenning av oppstart

Som byggherre må du forsikre deg om at byggeprosjektet godkjennes av aktuelle kommunale etater og kontrollmyndigheter. Gjennom denne prosessen forsikrer kommunen seg om at huset og byggeprosessen oppfyller gjeldende lover og regler. Samtidig har du mulighet til å gå gjennom byggeprosessen på nytt. Vår erfaring er at jo mer du som kunde setter deg inn i arbeidet, desto lettere blir det å ta nødvendige beslutninger underveis.  

Byggestartmøte

Når den endelige bestillingen er gjort og vi har inngått avtaler om de ulike entreprisene, møtes alle involverte parter til et såkalt byggestartmøte. Her deltar du og din representant fra Fiskarhedenvillan samt representanter fra de engasjerte entreprenørene. Vi legger en plan for byggeprosjektet og fastsetter datoer for de ulike leveransene.  

Standard- og tilvalgsprodukter for elektrisitet, fliser, VVS og maling

Som med husbyggesettet finnes det mange tilvalg for de ulike entreprisene. Nå velger du blant annet tapeter, fliser og toaletter. I bunnen har du en standardutførelse av høy kvalitet og med mange valgmuligheter. Samtidig er det mulig å gjøre forskjellige opp- og nedgraderinger etter behov og ønsker. Byggeplanen vi utarbeidet i fellesskap under byggestartmøtet, avgjør når du må gjøre forskjellige valg.

Huset bygges  

Arbeidet påbegynnes

Alle forberedelser, alle beslutninger og alt arbeidet som er utført av deg og oss, fører nå frem til at selve byggingen kan påbegynnes. Det skjer i ulike etapper i henhold til en komplett prosessbeskrivelse fra oss på Fiskarhedenvillan. Noe som skiller oss fra andre aktører på markedet, er nettopp den kostnadseffektive, men samtidig genuine håndverksprosessen som leder fram til et ferdig hus.

Nå er huset ferdig. Du har endelig nøkkelen i hånden.  

Velkommen hjem!