Bygg selv

Bygg selvKanskje du drømmer om å bygge selv, men mangler den tekniske kompetansen som kreves for å overholde myndighetenes krav? Kanskje du representerer et byggefirma som har en tomt der dere vil bygge et hus for salg? I slike tilfeller er Fiskarhedenvillan en perfekt samarbeidspartner.
 
Vi tar utgangspunkt i husskissene deres eller våre egne husmodeller og lager en byggesøknadstegning. Byggesøknadstegningen ligger senere til grunn for arbeidstegningen, som til slutt danner grunnlaget for en materialspesifikasjon. Ut fra materialspesifikasjonen foretar vi deretter bestillinger, samler inn materialene dere trenger og leverer dem til byggeplassen i én hovedleveranse og flere delleveranser.
 
Vi tar ansvaret for at dere oppfyller alle de kravene som myndighetene stiller til et moderne byggeprosjekt, og vi sørger for at dere får nøyaktig de materialene dere trenger, når dere trenger dem. Deretter er det dere som bygger huset. Vil du vite mer om hvordan det fungerer å bygge hus sammen med Fiskarhedenvillan? Ikke nøl med å kontakte en av representantene våre.