Besmå

Besmå är ett Innovationskluster som har Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF (Trä- och möbelföretagen) som huvudman.

Syftet med Besmås arbete är att driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus. Vi medverkar i styrgruppen för Besmå och som deltagare i vissa av Besmås förstudier och projekt. 2018 motfinansierade vi exempel på Besmås arbete:

  • Teknikutvecklingsprojekt av kombinerade värme- och ventilationssystem
  • Prognostisering för styrning av lokalt batterilager
  • Mervärden av energieffektiva småhus
  • Potential för energieffektivisering i småhussektorn
  • Processer för att sälja energieffektivitet
  • Hållbara renoveringar av småhus
  • Vidareutveckling av beräkningsverktyget TMF energi
  • Renovering av småhus till passivhus
  • Från solel till användare med minsta möjliga förlust
  • Framtidens biobaserade byggande och boende

 

Läs mer om Besmå på Besmås webbplats.