Vill du bygga trä- eller stenhus?

På Fiskarhedenvillan kan du välja vilket material du vill bygga ditt nya hus i. Vad passar dig bäst, trä- eller stenhus?

Det finns många sätt att bygga hållbara hus på. Hus som byggs i trä respektive sten har olika egenskaper eftersom de är två olika material och två olika konstruktioner. Vilken huskonstruktion som passar bäst beror på såväl tycke och smak som lokala byggtraditioner.

Trähus

I Norden så har vi rik tillgång på skog och en lång tradition av att bygga trähus. Ett trähus från Fiskarhedenvillan är konstruerat med träregelväggar och korslagt material för att minska köldbryggor.

Att tänka på när du vill bygga trähus:

  • Trä är ett naturligt, levande och vackert material.
  • Trä är ett väldigt flexibelt byggmaterial. Det är enkelt att bygga ut, bygga om eller ändra en installation.
  • Trä är ett lätt material och kan därför reducera kostnader för grundläggning.
  • Eftersom trä är ett levande material krävs visst underhållsarbete. Exempelvis målning av fasad var femte till tolfte år.

Stenhus

Våra stenhus är konstruerade med lättbetongstomme och byggs med lättbetongblock. Precis som våra trähus är stenhusen platsbyggda – allt tack vare vår flexibla byggprocess.

Lättbetong är en svensk uppfinning och tillverkas av naturligt förekommande oorganiska material.

Att tänka på när du vill bygga stenhus:

  • Den massiva stommen ger en god värmeekonomi för att den isolerar och lagrar värme.
  • Stenhus ger ett behagligt ljudklimat tack vare sin förmåga att minska buller utifrån.
  • Minskad brandrisk eftersom sten inte kan brinna.
  • Lägre krav på underhåll då lättbetong är ett oorganiskt material

Vill du veta mer om lättbetongen som vi använder till våra stenhus? Ta en titt på vår leverantörs hemsida, www.xella.se. För att kunna leverera så god kvalitet som möjligt hjälper vi dig att hitta stenhusentreprenörer för att bygga huset.

Alla våra hus är energieffektiva men du kan även välja att bygga ett nära-nollenergihus. För att kunna bygga det mest energieffektiva huset så erbjuder vi extra energisnåla tillval som energieffektiva fönster och dörrar samt bergvärmepump för uppvärmning och FTX-ventilation. Vi kan även erbjuda dig att utrusta huset med solpaneler för att du ska kunna självproducera husets energiförbrukning.”

Nära-nollenergihus