Företaget

Idag levererar Fiskarhedenvillan ca 650 villor årligen. Företaget omsätter 670 miljoner kronor (2015). Bland våra egna medarbetare finns administratörer, arkitekter och ingenjörer. Inom ramen för ett väl etablerat nätverk samarbetar vi också med noga utvalda återförsäljare, entreprenörer och experter inom olika områden.  

Vår affärsidé  

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi marknadens mest prisvärda och platsbyggda kvalitetshus. 

Vision  

Vi ska vara förstahandsvalet för kvalitetsmedvetna husbyggare över hela Norden med marknadens mest nöjda kunder. 

Vi arbetar med ESG

Fiskarhedenvillan har som ambition att vara en bra partner både för kunden, våra samarbetspartners, miljön och samhället i stort. Vi arbetar strukturerat med ESG där ESG står för Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (bolagsstyrning). Vi uppdaterar vårt ESG program varje år.

Ägare  

Litorina förvärvade Fiskarhedenvillan i februari 2012. Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder.

För mer information, se www.litorina.se.