Bergvärme

Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål. Vätskan i slangen cirkulerar och värms upp av värmen i borrhålet (grundvattnet 3-6 garder). När vätskan passerar uppe i värmepumpen möter den ett annat slutet system.

Det slutna systemet innehåller ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur. En kompressor höjer under högt tryck det nu gasformiga köldmediets temperatur avsevärt. Och via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form – beredd att på nytt bli gas och redo att hämta ny värmeenergi. 

Krav på utrymme  

Pump 60 cm, installationsutrymme 60 cm, volymtank 60 cm och acctank 60 cm = 240 cm.
Pump 60 cm, installationsutrymme 60 cm och kombiberedare 60 cm = 180 cm.
FTX-agg. tar plats på vind alt. i klk/tvätt.

Fördelar  

 • Låg driftskostnad. (Klarar av hela husets värme- och varmvattenbehov)
 • Passar även på små tomter.
 • Bekvämt, miljövänligt och underhållsfritt.
 • Kan även ge kyla på sommaren tillsammans med en kylanläggning.
 • Går att kombinera med både golvvärme och vattenradiatorer.
 • Går att kombinera med FTX och VBX.
 • Inga begränsningar i storlek på hus.
 • Pumpen kan stå i sidobyggnader.  

Nackdelar

 • Hög installationskostnad.
 • Begränsad livslängd.
 • Spaltventiler kan ge ”dragig” känsla på vintern.
 • Klarar inte riktigt kalla vinterdagar och tillskottsvärme måste tillföras, detta sker genom att en elpatron slås till och täcker energibehovet.
 • Tar mer plats i teknikrummet och ser ”rörigare ut”.  

Fiskarhedenvillan samarbetar med en av Sveriges största leverantörer av värmepumpar. Vi hjälper dig att ta fram rätt pump och ventilation för just dina behov och myndigheters krav. Givetvis ställer vi upp med att samtidigt ta fram energiberäkning för ditt hus och vald värmepump. Läs mer om NIBEs frånluftsvärmepumpar på www.nibe.se.

 Bergvärme

Principbild för bergvärmepumpar. (Klicka på bilden för att se en större version)