Golvvärme

Golvvärme kan vara luftburen, vattenburen eller bestå av elslingor. Vattenburen golvvärme ger inte bara komforten av ett varmt golv, utan värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt.

Golvvärme upplevs ofta som väldigt behagligt därför att värme alstras med låg temperatur fördelat på en stor yta. Andelen värme som utsöndras som strålning, i förhållande till den värme som utsöndras genom luftrörelser, ökar med golvvärme.  

Golvvärmen kan sättas in i vilka rum som helst, och kan komplettera ett befintligt värmesystem eller vara enda värmekällan i ett rum.

Fördelar  

  • Genom att snabbt värma upp luften som kommer ner på golvet motverkar golvvärme i många fall kallras.
  • Golvvärme fungerar bra under alla typer av golv.
  • Golvvärme är ett lågtemperatursystem som passar bra tillsammans med enerigsnåla värmekällor som t.ex värmepump.

Nackdelar  

  • Golvvärme är ett långsamt system. Det gör att systemet kan ha svårt att ställa om sig vid temperaturväxlingar. Det i sin tur kan leda till slöseri med energi.  

Läs mer om golvvärme på www.thermotech.se.  

 Golvvärme

På bilden visas förläggningsprinciper betongbjälklag.
© Thermotech Scandinavia AB