FTX-system

Från- och tilluftsventilation med återvinning, så kallade FTX-system, kan tillföra stora mängder ventilationsluft och systemet fungerar oberoende av väderleken, dessutom är lösningen energieffektiv.

I ett FTX-system återvinns värmen i frånluften. En annan fördel med FTX-system är att tilluften kan värmas och renas. Detta ger ett otroligt bra inomhusklimat.  

FTX-system har hög verkningsgrad, låg energiförbrukning, låg ljudnivå och hög tillförlitlighet. Aggregaten är isolerade vilket gör att de kan placeras i både varma och kalla utrymmen.

Läs mer om FTX-system på www.ostberg.com.

FTX-system